Ontdek de vereniging die u na aan het hart ligt

Wie kan zich inschrijven?

Alle medewerkers en medewerksters van D’Ieteren die dit wensen, ongeacht hun functie en hun statuut. De deelname is volkomen vrij.

Wat verwachten de verenigingen van de vrijwilligers?

  • Een concreet engagement, want uw inschrijving schept verwachtingen in termen van te realiseren taken.
  • Een professionele aanpak van de uit te voeren taken.
  • Een open geest met betrekking tot de problematiek van de vereniging.

Belangrijkste data:

  • Give & Gain Days 2018: mei 2018
  • Schrijf u in vanaf maart 2018