Langetermijnprogramma's

 • Verkeersveiligheid voor jongeren

  Jongeren uit achtergestelde buurten sensibiliseren voor verkeersveiligheid

  Verkeersongevallen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij 15- tot 24-jarigen in Europa. D’Ieteren Auto wil zich engageren om dit risico te verkleinen door hun gedrag te beïnvloeden. We kunnen enkel vaststellen dat jongeren uit achtergestelde wijken of jongeren die al vroeg school verlaten, minder goed geïnformeerd zijn en op dit vlak maar weinig ondersteund worden binnen hun gezins- of schoolkader …, terwijl zij het meeste risico lopen!

  +
 • Licence to work

  Toegang tot het rijbewijs om de toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen voor minderbedeelden in een sociaal re-integratietraject.

  Licence to Work: 6 partners slaan de handen in elkaar om – via mobiliteit – de socio-professionele integratie van minderbegunstigden te bevorderen.

  +