Langetermijnprogramma's

Give & Gain engageert zich over meerdere jaren tot concrete initiatieven die tot doel hebben het duurzame en toegankelijke karakter van de mobiliteit op lokaal niveau te versterken, door de ontmoetingen tussen verschillende doelgroepen te stimuleren en zich doelgericht toe te spitsen op eenzame of zwakke personen.

Onze langetermijnprogramma’s :

  • Verkeersveiligheid voor jongeren

    Jongeren uit achtergestelde buurten sensibiliseren voor verkeersveiligheid

    Verkeersongevallen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij 15- tot 24-jarigen in Europa. D’Ieteren Auto wil zich engageren om dit risico te verkleinen door hun gedrag te beïnvloeden. We kunnen enkel vaststellen dat jongeren uit achtergestelde wijken of jongeren die al vroeg school verlaten, minder goed geïnformeerd zijn en op dit vlak maar weinig ondersteund worden binnen hun gezins- of schoolkader …, terwijl zij het meeste risico lopen!

    +
Alle programma’s bekijken