Langetermijnprogramma's

Give & Gain engageert zich over meerdere jaren tot concrete initiatieven die tot doel hebben het duurzame en toegankelijke karakter van de mobiliteit op lokaal niveau te versterken, door de ontmoetingen tussen verschillende doelgroepen te stimuleren en zich doelgericht toe te spitsen op eenzame of zwakke personen.

Onze langetermijnprogramma’s :

Alle programma’s bekijken