Langetermijnprogramma's

Give & Gain engageert zich over meerdere jaren tot concrete initiatieven die tot doel hebben het duurzame en toegankelijke karakter van de mobiliteit op lokaal niveau te versterken, door de ontmoetingen tussen verschillende doelgroepen te stimuleren en zich doelgericht toe te spitsen op eenzame of zwakke personen.

Onze langetermijnprogramma’s :

  • Licence to work

    Toegang tot het rijbewijs om de toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen voor minderbedeelden in een sociaal re-integratietraject.

    Licence to Work: 6 partners slaan de handen in elkaar om – via mobiliteit – de socio-professionele integratie van minderbegunstigden te bevorderen.

    +
Alle programma’s bekijken