• Projectoproep

  Een jaarlijkse enveloppe van EUR 30.000 bestemd voor projecten die verband houden met solidaire mobiliteit.

  +
 • Vrijwilligersactiviteiten

  Ongeveer 250 vrijwilligers van D’Ieteren Auto wijden elk jaar een werkdag aan de verenigingen die hen aan het hart liggen.

  +
 • Langetermijnprogramma's

  D’Ieteren Auto engageert zich over meerdere jaren tot concrete initiatieven die tot doel hebben solidaire, veilige en verantwoordelijke mobiliteit te bevorderen.

  +

Give & Gain: solidaire mobiliteit

Zich verplaatsen maakt deel uit van de dagelijkse handelingen in het leven. Of het nu is om te werken, boodschappen te doen, familie of vrienden te bezoeken, hobby's te beoefenen, zich te verzorgen, … Velen onder ons hebben het geluk dit zonder al te veel problemen te kunnen doen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Dat geldt voor personen met beperkte mobiliteit, sommige bejaarden, werkzoekenden, minderbedeelden, … Bovendien moet de doorslaggevende rol van de wagen in ons sociaal leven en onze economie dan wel niet meer aangetoond worden, maar moet deze rol vervuld worden met respect voor de veiligheid en ons milieu.

Als mobiliteitsspeler wil D’Ieteren Auto zich engageren, samen met u, om mobiliteit voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Laat ons samen ook projecten steunen die tot doel hebben de veiligheid voor alle weggebruikers te vergroten en ons milieu te beschermen tegen de impact die voortvloeit uit het toenemend aantal voertuigen in het verkeer.