Voorwaarden

Wie kan genieten van financiële steun?

Groepen of verenigingen die

 • actief zijn in België;
 • geen commerciële organisatie of overheidsinstelling zijn;
 • op het moment van de aanvraag geen financiële steun krijgen van D’Ieteren nv of een van haar dochterondernemingen, noch van Volkswagen D’Ieteren Finance.

Welke zijn de selectiecriteria?

Het Give & Gain Comité zal het project beoordelen op basis van de volgende criteria.

 1. Het project kadert in het thema van de solidaire en verantwoordelijke mobiliteit, d.w.z.:
  • het maakt mobiliteit toegankelijk voor zo veel mogelijk mensen, en meer bepaald voor mensen voor wie mobiliteit de levenskwaliteit aanzienlijk kan verbeteren;
  • en/of het bevordert een veiligere mobiliteit voor alle weggebruikers;
  • en/of het draagt bij aan de bescherming van het milieu tegen de impact die verband houdt met het gebruik van de auto.
 2. Het bedrag dat Give & Gain toekent aan de betrokken vereniging zal de mogelijkheid bieden om het project ten uitvoer te leggen. Het project zal bijgevolg duidelijk omschreven worden met een precies budget.
 3. Het project zal van algemeen en niet-commercieel belang zijn; geen enkel verband houden met een politieke ideologie of partij; geen enkele racistische of extremistische dimensie vertegenwoordigen; niet strijdig zijn met de Belgische wetgeving.
 4. Het feit dat een personeelslid van D’Ieteren Auto actief is in de voorgestelde vereniging is een pluspunt (maar niet noodzakelijk).

De personeelsleden en de verenigingen kunnen desgewenst hun voorkeur voor de voorgestelde projecten laten blijken door één of meer van deze projecten te ‘delen’ via de sociale netwerken. Als een van de selectiecriteria zal het Comité rekening houden met het aantal keren dat een project gedeeld werd.

De voorgestelde projecten kunnen bestaande projecten zijn of projecten die voortvloeien uit een nieuw initiatief van de vereniging. De verenigingen die worden gesteund in het kader van de vrijwilligersdagen – de Give & Gain Days – kunnen ook een project indienen in het kader van de Projectoproep.

Welke financiële steun?

In totaal wordt jaarlijks EUR 30.000 gewijd aan de ondersteuning van een tiental projecten in het kader van de Projectoproep.
Elk geselecteerd project zal financiële steun krijgen. Het bedrag ervan zal afhangen van het type van project en van de al beschikbare of inzetbare middelen voor het project. Het toegewezen bedrag mag gebruikt worden ter dekking van kosten voor de inrichting van de plaats, de aankoop van collectieve middelen, de aankoop van materiaal, de communicatie rond het initiatief, de uitvoering van een activiteit, … maar niet voor personeelskosten.

Een aanvraag indienen