Een aanvraag indienen

Kent u een vereniging die op zoek is naar financiering voor een project dat verband houdt met mobiliteit? Laat het ons weten!

Hoe?

Download het formulier om financiële steun aan te vragen, vul het in en stuur het via e-mail naar Give and Gain: giveandgain@dieteren.be of per post naar Give and Gain, D’Ieteren nv, Maliestraat 50 te B-1050 Brussel.

De personen die een aanvraag tot steun indienen, verbinden zich ertoe dat de op het aanvraagformulier verstrekte inlichtingen correct en volledig zijn.

Het formulier downloaden (in docx) : Projectoproep-GiveGain-2019