Steun uw favoriete projecten

Elk jaar worden tien projecten ten voordele van de mobiliteit gesteund, voor een totaalbedrag van 30.000 EUR

Deze projecten hebben tot doel:

  • mobiliteit toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen, en meer bepaald voor mensen voor wie mobiliteit de levenskwaliteit aanzienlijk kan verbeteren;
  • een veiligere mobiliteit te ontwikkelen voor alle weggebruikers;
  • of bij te dragen aan de bescherming van het milieu tegen de impact die verband houdt met het gebruik van de auto.
Een aanvraag voor steun indienen Meer info over de voorwaarden

Belangrijkste data:

  • Projectoproep 2019: van 21 maart tot 30 juni
  • Aankondiging van de geselecteerde projecten in 2019: juli 2019